VISA DU LICH

Visa du lịch đại đô thị (C-3-91) (dành cho người có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM) Đối tượng Những […]

HỒ SƠ NGƯỜI XIN CẤP VISA CHUẨN BỊ 1. Hộ chiếu 2. Đơn xin cấp visa (dán 1 tấm hình […]