Thông tin liên hệ

Tên tổ chức: Công ty TNHH Cộng Đồng Việt Hàn

Địa chỉ: 81 Bùi Tư Toàn, An Lạc, Bình Tân, Tp HCM

Điện thoại: 070 474 8888

Gọi từ Hàn Quốc: +84 70 474 8888

Zalo: @congdongviethan

Youtube –> https://youtube.com/congdongviethan

Facebook –> https://facebook.com/congdongviethan

Tiktok –> https://www.tiktok.com/@congdongviethan