Visa Thăm Thân

VISA THĂM THÂN MỜI EM TRAI QUA HÀN PHỤ LÀM NÔNG HỒ SƠ PHÍA HÀN QUỐC 1. 주민등록(등본) 2. 혼인관계증명서(상세) […]

Đọc tiếp  

VISA THĂM THÂN MỜI CHỊ GÁI QUA CHĂM SÓC EM GÁI MANG THAI/SINH CON HỒ SƠ PHÍA HÀN QUỐC 1. […]

Đọc tiếp  

HƯỚNG DẪN VISA THĂM THÂN C3-1 (MỜI CHA MẸ VỢ) Hồ sơ phía Hàn Quốc: 1/ Thư mời(외국인 가족.친족 초청장): […]

HƯỚNG DẪN VISA THĂM THÂN C3-1 (NGƯỜI CÓ CHỒNG HÀN CƯ TRÚ DÀI HẠN Ở VIỆT NAM) Mời vợ và […]