Visa Du lịch

VISA DU LỊCH CHỮA BỆNH (C-3-3) Đối tượng được cấp: Visa du lịch chữa bệnh được cấp cho người bệnh, […]

Đọc tiếp  

Dành cho các công ty muốn khen thưởng thành tích lao động của nhân viên, đại lí, khách mời… (dưới […]

Visa du lịch đại đô thị (C-3-91) (dành cho người có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM) Đối tượng Những […]

HỒ SƠ NGƯỜI XIN CẤP VISA CHUẨN BỊ 1. Hộ chiếu 2. Đơn xin cấp visa (dán 1 tấm hình […]