Thông báo mới

Tiếp thông tin từ Trung tâm đăng kí Visa Hàn Quốc, Theo hướng dẫn giãn cách xã hội tăng cường […]

Đọc tiếp  

Thông báo ngừng tiếp nhận Hồ sơ Du học của Du Học Sinh phía Bắc Theo thông tin từ Trung […]

Đọc tiếp  

Trích dẫn nguồn từ Trung tâm Visa Hàn Quốc như sau: Trung tâm đăng kí visa Hàn Quốc xin kính […]