Thông báo ngừng tiếp nhận Hồ sơ Du học của Du Học Sinh phía Bắc

Thông báo ngừng tiếp nhận Hồ sơ Du học của Du Học Sinh phía Bắc

Theo thông tin từ Trung Tâm Đăng Ký Visa Hàn Quốc!

Theo chỉ thị mới của Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 19/7/2021 (Thứ Hai) Trung Tâm sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ xin visa Du Học của đối tượng có quê quán ở khu vực miền Bắc (Hộ khẩu từ Đà Nẵng trở ra Bắc) và chỉ tiếp nhận hồ sơ visa theo đúng khu vực miền Nam.

Vì vậy Quý Khách có quê quán ở khu vực miền Bắc (Hộ khẩu từ Đà Nẵng trở ra Bắc) xin lưu ý và đăng kí nộp hồ sơ tại Trung Tâm KVAC Hà Nội để tránh ảnh hưởng xấu đến kết quả hồ sơ nộp xin visa.

  • Ngày bắt đầu áp dụng: Ngày 19/7/2021 (Thứ hai)

** Riêng đối với trường hợp những Quý Khách đã đăng ký sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ qua bưu điện thì vui lòng gửi hồ sơ qua bưu điện không trễ hơn ngày 17/7/2021 (tính theo ngày bưu điện đóng dấu gửi đi trên phong bì hồ sơ). Những hồ sơ nào gửi bưu điện trễ hơn ngày 17/7/2021 sẽ bị trả hồ sơ về (người nhận thanh toán tiền bưu điện) nên mong Quý Khách lưu ý.

Xin cảm ơn!

Leave A Comment