VISA THƯƠNG MẠI NGẮN HẠN (C-3-4)

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP

1. Người muốn liên hệ công việc với chi nhánh công ty tại Hàn Quốc hoặc tham gia hoạt động chuẩn bị thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Hàn Quốc hoặc doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

2. Người muốn tham gia các hoạt động ký kết hợp đồng, khảo sát thị trường, tư vấn… với doanh nghiệp tại Hàn Quốc do các cơ quan nhà nước, tư nhân mời.

3. Người muốn cư trú ngắn hạn với mục đích lắp đặt, bảo trì, kiểm tra, học cách vận hành máy móc xuất nhập khẩu.

4. Người muốn cư trú ngắn hạn với mục đích thương mại ngoài những mục đích trên.

HỒ SƠ NGƯỜI MỜI CHUẨN BỊ

1. Thư mời bản chính (Không có mẫu bắt buộc, nội dung thư mời phải bao gồm thời gian, lí do mời và nội dung bảo lãnh về nước, được đóng dấu pháp nhân trùng với con dấu đã đăng kí trên Giấy chứng nhận con dấu, người mời là người đại diện pháp luật trên Giấy đăng kí kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập).

2. Thư bảo lãnh bản chính (Theo mẫu của Lãnh sự quán, thời gian bảo lãnh tối đa 4 năm, đóng dấu pháp nhân trùng với con dấu đã đăng kí trên Giấy chứng nhận con dấu, người bảo lãnh là người đại diện pháp luật trên Giấy đăng kí kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập).

3. Giấy phép đăng kí kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập (bản được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất.

4. Giấy chứng nhận nộp thuế (Bản được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất).

5. Giấy chứng nhận con dấu (Đối với trường hợp kinh doanh cá nhân).

6. Lịch trình chi tiết.

7. Giấy tờ chứng minh mục đích thương mại

Hợp đồng mua bán, giấy tờ chứng minh việc xúc tiến hợp tác kinh doanh, tờ khai xuất nhập khẩu, bản sao LC, giấy tờ chứng minh việc xuất nhập khẩu, email, bản báo giá…

※ Đối với các trường hợp người mời từ cơ quan hành chính trung ương, đoàn thể địa phương hoặc từ các trường quốc-công lập: được miễn GIấy chứng nhận nộp thuế

HỒ SƠ NGƯỜI ĐƯỢC MỜI (NGƯỜI XIN CẤP VISA) CHUẨN BỊ​

1. Hộ chiếu

2. Đơn xin cấp visa (dán 1 tấm hình nền trắng 35mm x 45mm)

3. Giấy đăng kí kinh doanh

4. Giấy chứng nhận nộp thuế

5. Hợp đồng lao động

6. Quyết định cử đi công tác

Lệ phí: 20USD (visa 1 lần), 80USD (visa nhiều lần)

Thời gian thẩm tra: 8 ngày làm việc (không tính thứ 7, Chú nhật và ngày lễ)

※ Hồ sơ từ phía Hàn Quốc chuẩn bị không cần công chứng, hồ sơ do Việt Nam cấp bằng tiếng Việt cần được dịch công chứng tư pháp nhà nước Việt Nam trong vòng 3 tháng gần nhất.

※ Trường hợp từ 3 người trở lên: có thể ủy quyền nhân viên công ty nộp thay (Thư ủy quyền đóng dấu pháp nhân công ty, Xác nhận nhân viên và CMND photo của người đi nộp thay)

Người được ủy quyền phải là người của công ty mời hoặc công ty được mời.

※ Lưu ý: Nếu gặp khó khăn trong quá trình thẩm tra, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc phỏng vấn đương sự trực tiếp