Visa Thăm Thân (C-3-1) – dành cho đối tượng có chồng đang sống và làm việc dài hạn tại Việt Nam

HƯỚNG DẪN VISA THĂM THÂN C3-1

(NGƯỜI CÓ CHỒNG HÀN CƯ TRÚ DÀI HẠN Ở VIỆT NAM)

Mời vợ và gia đình của người cư trú dài hạn ở Việt Nam

<Hồ sơ mời vợ của người Hàn Quốc>

 • Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng)
 • Đơn xin cấp visa (bao gồm 1 hình thẻ, theo mẫu của Lãnh sự quán)
 • Thư bảo lãnh (theo mẫu của Lãnh sự quán)
 • Giấy chứng nhận quan hệ hôn nhân bản chính, chi tiết (được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất).
 • Giấy chứng nhận quan hệ gia đình bản chính, chi tiết (được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất).
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của người mời (hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ tạm trú ở VN).
 • Thư trình lý do (lý do mời, thông tin đầy đủ của người được mời, mối quan hệ, mục đích nhập cảnh, thời gian nhập cảnh). Giấy A4, không theo mẫu cố định.

<Hồ sơ mời gia đình/ con cái của người có chồng Hàn Quốc>

 • Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng)
 • Đơn xin cấp visa (bao gồm 1 hình thẻ, theo mẫu của Lãnh sự quán)
 • Thư bảo lãnh (theo mẫu của Lãnh sự quán)
 • Giấy chứng nhận quan hệ hôn nhân bản chính, chi tiết (được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất).
 • Giấy chứng nhận quan hệ gia đình bản chính, chi tiết (được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất).
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của người mời (hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ tạm trú ở VN).
 • Thư trình lý do (lý do mời, thông tin của người được mời, mối quan hệ, mục đích nhập cảnh, thời gian nhập cảnh). Giấy A4, không theo mẫu cố định.
 • Giấy khai sinh của vợ người Hàn (có tên cha mẹ vợ/ khai sinh của con) dịch thuật tiếng Anh hoặc Hàn và công chứng tư pháp.
 • Hộ khẩu dịch thuật tiếng Anh hoặc Hàn và công chứng tư pháp.

 

 

 • Lệ phí: Một lần 20$ / Nhiều lần 80$
 • Thời gian thẩm tra: 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (trừ ngày nghỉ, lễ)
 • Trường hợp có khó khăn trong quá trình thẩm tra, LSQ có thể yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ hoặc yêu cầu phỏng vấn.
Tags: