VISA DU LỊCH KHEN THƯỞNG

  • Dành cho các công ty muốn khen thưởng thành tích lao động của nhân viên, đại lí, khách mời… (dưới 15 người)

HỒ SƠ CÔNG TY TÀI TRỢ CHUẨN BỊ

1. Tờ khai và danh sách khen thưởng (theo mẫu Lãnh sự quán)

2. Giấy phép đăng ký kinh doanh

3. Giấy chứng nhận nộp thuế (1 trong 3 tháng gần nhất)

4. Xác nhận số dư

5. Đặt chỗ vé máy bay

6. Đặt chỗ khách sạn