Học tiếng Hàn qua Video _ Tiếng Hàn sơ cấp bài 9

18602

Hôm nay chúng ta tiếp tục học Tiếng Hàn Sơ Cấp bài 9 với tiêu đề : 감기 때문에 병원에 갔어요 : Vì cảm lạnh nên tôi đến bệnh viện

Tham khảo thêm :

Học tiếng Hàn qua Video _ Tiếng Hàn sơ cấp bài 8

Chúc các bạn học tập vui vẻ.